YÖS

YÖS NEDİR?

Uluslarası Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmakta iken, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan karar ile Uluslararası Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedir.

YÖS sınavı düzenleyen üniversitelerin kendi bünyelerinde ya da farklı bir üniversitenin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı uygulanacaksa belirlenen sınav merkezlerinde ya da yurt dışında Rusya, Holllanda, Fransa ve Almanya gibi 35 farklı ülkede belirlenen tarihlerde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.

YÖS başvurusu ile ilgili başvuru şartları, sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru süreçleri sınavı düzenleyen üniversitelerin internet sitelerinden duyurulur ve yine internet sitesi üzerinden işlem yapılmaktadır. Adaylar sınava diledikleri üniversitelere diledikleri kadar başvuru yapabilir ve birden fazla üniversitede sınava girebilirler bunun için bir limit bulunmaz.

Sınav başvuruları yıl içinde genelde Mart ve Haziran ayları arasında alınmaktadır. Üniversiteler bu dönemlerde web sitelerinde başvuru ilanıyla sınavı hangi tarihlerde gerçekleştireceklerini, sınav tarihlerini ve üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını duyurmaktadırlar. Sınav sonuçları genel olarak uygulandıktan sonra maksimum 1,5 ay içerisinde açıklanmaktadır.

YÖS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Türkiye’de okumak isteyen Yabancı uyruklu öğrenciler.

Lise öğrenimini yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı ya da uyruğundan biri T.C. veya K.K.T.C.  olan çifte vatandaşlar.

Doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çifte vatandaşlar (Lise öğrenimini Türkiye’de yapsalar dahi).

Doğumla T.C. vatandaşı olan çifte vatandaşlar, eğer T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart aldıkları takdirde.

Not: Yurtdışından öğrenci kontenjanlarına katılabilirler ve YÖS sınavına girebilirler.

YÖS SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları YÖS’te sahtekârlık yaptıkları saptananlar

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlar

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için aday olamazlar.

YÖS SINAVINA GİRMENİN AVANTAJLARI?

YÖS sınavına girmiş olmak; elinizde Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden birinin yapmış olduğu sınav sonuç belgesi olacağından her zaman lise diploması ile başvurmaktan avantajlı durumda olacaktır. Türkiye’de İstanbul üniversitesi ve Kafkas üniversiteler birliğinin (KÜNİB e-YÖS) yapmış oldukları sınav sonuçlarını diğer üniversitelerin büyük bir çoğunluğu kabul etmektedir. Kabul etmeyenlerde vardır örneğin Marmara üniversitesi kendi YÖS sınavı ile öğrenci almaktadır.