TÖMER (KURSU)

Tömer Nedir?

Kökeni tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe bugün
geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve
anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir. Tarihsel akış
içerisinde birçok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu
olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi, hem bu dille oluşmuş zengin bir
kültürle tanışmış olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin
diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

1984 yılında Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ilk kurum
olma özelliğiyle hizmet vermeye başlayan Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçenin
yabancı dil olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler
geliştirerek yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan TÖMER Türkçe Birimi;
alanında uzman, çoğu yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil
öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroyla ilk günden beri
aynı heyecan ve sorumluk bilinciyle dil eğitimine devam etmektedir. Yüz yüze ve
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen tüm dersler, görsel her türlü ders araç
gereçleriyle desteklenen uygun eğitim programlarıyla yapılmaktadır. Türkçe
kursları, bir ay süren 80 saatlik yoğun kurslar ve iki ay süren 96 saatlik
kurslar olarak düzenlenmektedir. Bunun yanında kurumların amaçları
doğrultusunda müfredat ve ders saatleri düzenlenerek isteğe bağlı özel alanlara
yönelik eğitim dersleri geliştirilmektedir.

Türkçe kursları 4 Temel Kur (A1-A2 ), 4 Orta Kur (B1) ve 4 Yüksek Kur
(B2-C1) olmak üzere Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine uygun 12 kurdan
oluşmaktadır. Bu kurslarda Temel Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler A1,
Temel Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe IV kursunu
tamamlayan öğrenciler B1, Yüksek Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler B2
sertifikası; Yüksek Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler ise Ankara
Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER” diploması almaya hak kazanırlar.