Özel Anadolu Lügat Dil Öğretim Merkezi (ANDİMER) misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kaliteli politikamız

  • Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,
  • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
  • Eğitim-öğretimde nitelik ve öğrenci odaklı yaklaşımı,
  • AR-GE ve eğitimin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesi,
  • Eğitim ve araştırmada ulusal/uluslararası akreditasyonu,
  • Nitelikli araştırmacıların istihdamını,
  • Bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,
  • Uluslararasılaşma bilinç ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,
  • Ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı,
  • Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini,

esas alır.