• İnsana Saygılı Olmak
 • Sürekli Öğrenen ve Kendini Geliştiren Olmak
 • Güvenilir Olmak
 • Sistemli Olmak
 • Kararlı Olmak
 • Topluma, Tabiata ve Çevreye Katkılı Olmak
 • Değişen Eğitim İhtiyaçlarına Hazırlıklı Olmak
 • Ölçmek, Değerlendirmek ve Değer Yaratmak
 • Dürüst ve Hakkaniyetçi Olmak
 • Girişimci ve Yaratıcı Olmak
 • İleri Görüşlü Olmak
 • Özverili ve Özgüvenli Olmak
 • Dosthane, Eşitlikçi ve Hoşgörülü Olmak
 • Bilimsel Yaklaşıma Önem Vermek
 • Şeffaf ve Objektif Eğitim Anlayışında Olmak
 • Eğitmen Eğitimlerine Önem Vermek
 • Temiz, Tertipli ve Düzenli Olmak
 • Yardımsever Olmak
 • Türk Örf ve Adetlerine bağlı kalmak
 • Saygı ve Sevgi bilincinin tam olması konularına uygun ve çalışmalarını bu temel değerler doğrultusunda sürdürür.